Smartwurk

Ontwerp & communicatie

Ik floreer bij (maatschappelijke) vraagstukken die om sociaal/fysieke oplossingen vragen. De actualiteit en de menselijke maat spelen altijd de hoofdrol. Hierin zoek ik naar creatieve/actieve manieren om de achterliggende vraag en de wensen van de gebruikers naar boven te krijgen. Deze werkwijze kan ik op verschillende schaalniveaus toepassen. Zodoende heb ik projecten geïnitieerd en gerealiseerd op stedelijk niveau, in de openbare ruimte en heb ik interieurs van kantoren, zorginstellingen en woningen ontworpen. Mijn kracht ligt in het vermogen input van professionals en niet professionals bij elkaar te brengen en om te zetten in een beeld/visie/advies. Mijn open houding maakt mij toegankelijk voor de betrokkenen. Met mijn professionele achtergrond vertaal ik de input in een advies/ontwerp. De kracht ligt in een combinatie van procesmanagement, communicatie en ontwerp.