Smartwurk

Post2018 | Free Tours

Mila de Smet liep vorig jaar mee met een gids A Guide to Leeuwarden. Deze zogenaamde Free Tours worden al ruim twee jaar georganiseerd. Mila is redactielid van Post2018.