Smartwurk

6 fiscale voordelen voor starters

Een succesvol bedrijf opzetten vergt de nodige tijd en energie. Daarnaast maak je in het begin vaak ook nog veel opstartkosten. Gelukkig heeft de Belastingdienst een aantal regelingen in het leven geroepen waarvan je als starter gebruik mag maken: 6 fisca

1. Zelfstandigen- en startersaftrek Je hebt vast wel eens gehoord van de zelfstandigenaftrek, waarmee zelfstandige ondernemers hun belastbaar inkomen kunnen verlagen en zo uiteindelijk minder belasting hoeven te betalen. Sinds 2012 mag je voor de zelfstandigenaftrek een vast bedrag van 7.280 euro aftrekken. De hoogte van de aftrek hangt, in tegenstelling tot de jaren daarvoor, niet langer af van de hoogte van de winst. De startersaftrek is een extra aftrekpost bovenop de zelfstandigenaftrek, bedoeld om het starten van een onderneming te stimuleren. Als jij in aanmerking komt voor dit fiscale startersvoordeel, mag je de zelfstandigenaftrek namelijk verhogen met 2.123 euro. Klik hier voor de voorwaarden waaraan je als starter moet voldoen om gebruik te mogen maken van deze aftrekpost. 2. Kleineondernemersregeling (KOR) Er zijn branches en bedrijfsactiviteiten die een uitzondering op de regel vormen, maar in de meeste gevallen krijgt je als ondernemer ook te maken met de omzetbelasting, waarbij je over de gemaakte omzet btw verrekent. Als je momenteel (nog) weinig omzet draait, kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling, ook wel KOR genaamd. Als deze regeling van toepassing is op jouw situatie, hoef je minder of soms zelfs helemaal geen btw af te dragen. Je moet hiervoor echter wel aan drie belangrijke voorwaarden voldoen: - Je bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma - Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan 1.883 euro aan btw betalen in een jaar - Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw 3. Middelingsverzoek In de eerste jaren als ondernemer heeft jouw bedrijf waarschijnlijk een sterker wisselende omzet dan een gevestigde onderneming. Sommige maanden zul je meer klussen kunnen aannemen dan verwacht terwijl je gedurende andere periodes actief op zoek moet naar nieuwe klanten, bijvoorbeeld door acquisitie te plegen via cold calling. De Belastingdienst houdt rekening met de wisselende inkomsten van starters. Als je een middelingsverzoek indient, berekent de fiscus de verschuldigde belasting over jouw gemiddelde inkomen van drie opeenvolgende jaren. Je moet daarvoor echter wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo is het belangrijk dat je het middelingsverzoek op tijd indient en moet je over het hele middelingstijdvak belasting hebben betaald. K 4. MKB-winstvrijstelling De MKB-winstvrijstelling is sinds 2010 van kracht en van toepassing op alle ondernemers die winst maken uit hun onderneming. Het is tegenwoordig niet meer nodig om te voldoen aan het urencriterium van 1225 uur om in aanmerking te komen voor deze regeling. De MKB-winstvrijstelling komt bovenop jouw eventuele zelfstandigen- en startersaftrek. In 2015 bedraagt deze vrijstelling veertien procent van de winst, nadat je deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek. 5. Voorlopige teruggave wijzigen Het wijzigen van de voorlopige teruggave kan een extra voordelig effect hebben voor starters. Als je dit niet aanpast, zal de fiscus de voorlopige teruggave namelijk baseren op het inkomen dat je had voordat je ondernemer werd en dit bedrag is naar alle waarschijnlijkheid aan de hoge kant. In plaats van de voorlopige teruggave af te wachten, kun je dus beter zelf actie ondernemen en de voorlopige aanslag wijzigen of stopzetten. Daarmee voorkom je dat je straks geld moet terugbetalen. 6. Vooraf gemaakte kosten Heb je voorafgaand aan de start van je bedrijf ook kosten gemaakt die van toepassing zijn op jouw onderneming? Heb je de markt en doelgroep uitvoerig onderzocht of zakelijk of financieel advies ingewonnen? Dan doe je er verstandig aan iedere offerte en factuur goed te bewaren, want ook deze kosten kun je naderhand aftrekken van de belasting. Datzelfde geldt voor de btw-kosten die je maakt bij dergelijke investeringen in je (toekomstige) bedrijf. Deze kosten kun je later als voorbelasting aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Het ligt waarschijnlijk voor de hand, maar om geld terug te krijgen van de Belastingdienst, moet je de kosten die je als ondernemer maakt uiteraard wel inzichtelijk kunnen maken in jouw administratie.