Smartwurk

Leeuwarder Startup Douc

Twee mensen kijken naar een televisiescherm. Ze horen hetzelfde, maar zien iets heel anders. Een vervreemdende ervaring, dankzij techniek van de Leeuwarder startup Douc.

Bij de start van hun bedrijf in 2014 dachten Sybolt Bakker en Rick de Jong lang na over de naam van hun onderneming. Die naam moest namelijk dezelfde dubbele laag hebben als hun product. Uiteindelijk werd het Douc. Dat kan je op z’n Nederlands uitspreken als ‘doek’ en dan slaat het op een aapje uit de jungle van Vietnam. Of op z’n Engels als ‘do you see’ (‘zie je het’), een verwijzing naar hoe ze spelen met beeld. Die twee kanten van hun bedrijfsnaam komen namelijk terug wanneer ze hun product presenteren. Ze zetten twee mensen met een speciale bril voor een 3D-televisie. Dan vragen ze: ,,Zie je de aap in het bos?” De een zegt: ,,Ja, overduidelijk.” De ander, vaak aarzelend: ,,Nee, alleen maar bomen.” Geen van die twee heeft slechte ogen en er zit ook niemand glashard te liegen. Beide kijkers zien daadwerkelijk iets anders. Het is een effect dat Bakker en De Jong creëren door slim te spelen met 3D-techniek. De reguliere techniek werkt met twee verschillende lenzen in de bril, waardoor je diepte ziet. Zij passen de brillen zo aan, dat er verschillend beeld getoond kan worden. ,,Het is bestaande techniek die we op een andere manier toepassen”, zegt Bakker. ,,In theorie kan je zelfs vier verschillende lagen tegelijk projecteren. Maar daar zijn we nog mee bezig.” Door al die lagen ontstaat de mogelijkheid om verhalen vanuit verschillende perspectieven te vertellen. De Jong: ,,En zo zit je heel dicht bij de realiteit, waarin ook iedereen een verhaal op een bepaalde manier ervaart. Denk bijvoorbeeld aan een ongeluk. Als je vier mensen iets vraagt, hebben ze alle vier iets anders gezien.” Al die perspectieven komen ook terug in het dagelijks leven. Bij conflicten op de werkvloer zijn er bijvoorbeeld twee manieren om naar de zaak te kijken. Bakker en De Jong zien hun techniek als middel om onder meer managers hier bewust van te maken. ,,Momenteel is er een trainster die werkt met onze eerste testfilm”, vertelt Bakker. ,,De cursisten krijgen een film te zien over een receptie en weten niet van elkaar dat de een die ziet vanuit de gastvrouw en de ander vanuit de serveerster. Na afloop is het de bedoeling dat daar dan over gediscussieerd wordt. Dat je je kan inleven in de ander. Waarom dingen gebeurd zijn.” De Jong: ,,Het is heel belangrijk dat er zo’n kader is. Dan voegt de techniek ook wat toe.” Om die verhalen te vertellen, moet de film op een andere manier gemaakt worden dan een reguliere speelfilm. ,,Bij gewone films is het beeld leidend”, legt Bakker uit. ,,Bij ons is dat het geluid. Dat moet namelijk synchroon lopen in alle versies.” Dat vraagt vooral veel van de regisseur. Bij de testfilm was dat Tonnie Dinjens (van onder meer Spangas) die samen met producent Ben Willems mede-oprichter is van het bedrijf. ,,Hij moest echt op verschillende borden schaken om alles goed in beeld te brengen.” ,,Voor zover we weten zijn we wereldwijd de enigen die dit doen”, stelt Bakker. Dat levert ook een probleem op. Bedrijven en instellingen zijn nog huiverig om aan te haken omdat de techniek onbekend voor ze is en de productiekosten voor een film hoog zijn. ,,De techniek is lastig uit te leggen en moet eigenlijk ervaren worden. Maar zodra een bedrijf overtuigd is, weten we zeker dat er veel meer gaan volgen.”