Smartwurk

Toekomstvisie Terschelling TS25

De visie ‘TS25’ is het gezamenlijke kompas voor de toekomst van Terschelling. Het is een toekomstvisie óp het eiland, ván de eilanders gezamenlijk en vóór iedereen. TS25 blikt vooruit naar Terschelling in 2025.

TS25 geeft bewoners, ondernemers, gasten, bestuurders en politici zicht op de richting die ze op willen en de mogelijke routes, keuzes en opgaven die daar bij horen. Compass4u is gevraagd het proces, om tot een gemeenschappelijk gedragen visie te komen, te begeleiden en deze toekomstvisie op papier te laten landen. Een mooie uitdaging. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2016 deze toekomstvisie door de Raad van de gemeente Terschelling worden vastgesteld.