Smartwurk

De diverse toepassingen van asbest #1

Asbest komt voor in vele toepassingen. Men schat dat 80% van alle asbest is toegepast in de bouw. Het meeste daarvan in de vorm van asbestcementproducten. Ongeveer 70% van de asbestcement golfplaten zijn toegepast in de agrarische sector.

Asbest zit buiten de bouw onder andere in: - Remvoeringen en koppelingsplaten van oude auto’s - Treinen - Schepen - Procesinstallaties - Gas- en waterleidingbuizen - Wegen - Gebruiksvoorwerpen zoals ouderwetse plantenbakken en diverse consumentenproducten. Hieronder treft u een niet-limitatief overzicht aan van verschillende asbesttoepassingen. Deze voorbeelden geven een indruk van de verschillende toepassingen. Wilt u zeker weten of u met asbest te maken heeft? Vraag Qualita Inspecties om advies. Met het blote oog is asbest niet met 100% zekerheid te herkennen. -Asbestcement -Spuitasbest -Isolatielagen -Asbest in vloerbedekkingen -Asbestkoord -Asbest in gebruiksproducten