Smartwurk

Bij welke community hoor jij?

Een community? Er was een tijd waarin we stemden op een politieke partij naar voorbeeld van onze ouders. Op de salontafel lag een TVgids van onze omroep, naast enkele blaadjes van goede doelen die we ons hele leven steunden.

We dachten niet na over onze elektriciteitsleverancier of zorgverzekering. Die tijd ligt ver achter ons. We kiezen zelf waar we bij willen horen en die keuzes zijn per onderwerp en per jaar verschillend. Dit doen we privé maar ook in ons werk. We groeperen ons in wat we community’s noemen. Netbeheerders Eén van de community’s waar ik als Community Manager voor werk is die van de netbeheerders Enexis, Alliander, Stedin en Enduris / DELTA Netwerkbedrijf tezamen. Deze groep van gelijk geïnteresseerden wil samenwerken om samen te creëren, te innoveren en van elkaar te leren. Zij willen samen meer tot stand brengen dan de individuele organisaties zelf kunnen. De deelnemers hebben vanaf het begin besloten dat er op de werkvloer direct met samenwerken wordt gestart. Er is niet gewacht tot alle netbeheerders mee zouden doen en iedereen aan boord zou zijn op alle lagen binnen de organisaties. Er is gekozen voor een veranderproces dat uitgaat van ‘groot denken, durven, klein beginnen’. Rondetafelconferentie Naast Rondetafelconferenties waar ervaringen worden uitgewisseld, wordt gecommuniceerd via een online community platform. In een wereld van overvloed aan communicatie en informatie is het de kunst te zorgen dat dit portal niet weer iets extra’s is. Het portal moet communicatie via andere kanalen beperken (minder mailen, bellen, appen, et cetera). Community Platform In dit kader kijk ik met belangstelling naar de volgende generatie platforms, zo ook naar deze SmartWurk Community!