Smartwurk

Prijs: € 500

Startende onderneming

Wilt u een bedrijf starten en wilt u graag begeleiding op administratief, financieel of verzekeringsgebied, dan wil ik u begeleiden

Uw administratie zo op orde. Bent u zzpér en heeft u minder dan 200 mutaties op jaarbasis en boekt u zelf de administratie, dan doe ik voor u de aangifte inkomstenbelasting met winst uit onderneming en de aangiften BTW en begeleid ik u in de administratie. De prijs is na onderlinge overeenstemming in uw situatie.

zzp er