Smartwurk

De DBA: niet leuker, wel gemakkelijker?

Als zzp'er heb je met de nodige uitdagingen te maken: klanten zoeken en vinden, de boekhouding doen, netwerken.... En dan nog eens rekening houden met steeds weer veranderde wetgeving.

Zo is per 1 mei 2016 de bij zzp’ers welbekende Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is ervoor in plaats gekomen. Kort gezegd moeten de opdrachtgever en degene die een opdracht aanneemt samen bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. In het eerste geval moet de opdrachtgever loonbelasting inhouden en premies voor werknemersverzekeringen afdragen. Gaan partijen er vanuit dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en is de fiscus het daar niet mee eens dan kan dat voor hoge kosten en boetes voor met name de opdrachtgever zorgen. De nieuwe regeling heeft dan ook al voor heel wat onrust gezorgd: 87% van de zzp’ers verwacht dat ze hierdoor minder opdrachten krijgen veel ondernemers zeggen contracten met zzp’ers op uit angst voor problemen met de fiscus. Terechte angst of koudwatervrees? Soms is er niet aan de hand. Het beste is om eerst te goed kijken of er nu sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. Wanneer een opdrachtnemer overduidelijk meer klanten heeft, en zelfstandig als ondernemer handelt zal vaak al een arbeidsovereenkomst uit te sluiten zijn. Maar er is ook een flink schemergebied. In dat geval is het verstandig gewoon een goede overeenkomst op te stellen waarin afspraken worden gemaakt over wie de zeggenschap heeft over de uitvoering, of de opdrachtnemer de werkzaamheden beslist zelf moet uitvoeren of dat ook door anderen mag laten doen en hoe de beloning geregeld is. Met een duidelijk opgesteld contract dat door de fiscus is goedgekeurd valt er weinig meer te vrezen. De fiscus heeft zelf al verscheidene standaardcontracten opgesteld. Maar let op, een contract is en blijft maatwerk en er moet goed gekeken worden of een bepaald contract wel precies past bij de situatie die opdrachtgever en opdrachtnemer voor ogen staat. Bovendien is het van groot belang dat het contract ook wordt nageleefd, want daar zal de fiscus goed op letten. Ten slotte: een contract dat men voor de fiscus opstelt is ook een ‘gewoon’ contract dat tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geldt. Pas dus op dat ook dingen als aansprakelijkheid, levertermijnen en betalingsvoorwaarden goed geregeld zijn. Wijma Juridisch Advies wil u graag helpen bij het beoordelen of een standaardcontract nodig is en bij het opstellen van het contract zelf. Zodat u zich weer bezig kunt houden met waar ú goed in bent. Bel naar 0511-452535 of kijk op www.wijma-advies.nl