Smartwurk

Kijk uit voor facturen per post!

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: vage e-mails met facturen van nog vagere bedrijven waarin staat dat u het een en ander heeft besteld, met een bijlage waarin meer uitleg wordt beloofd.  Snel weggooien en vooral de bijlage niet openen is de boodschap die inmiddels wel redelijk is doorgedrongen bij de mensen. Maar wat als je een keurige factuur over de post krijgt van de firma waar je inderdaad iets bij hebt gekocht. Dan kan er toch niets mis zijn, toch?Dat kan wel eens flink tegenvallen. Want wat veel minder mensen weten is dat er al enige tijd criminelen bezig zijn die facturen die via de post worden verstuurd te onderscheppen en open te maken. Vervolgens maken ze de factuur exact na met dat ene verschil dat het bankrekeningnummer  nu ineens dat van de criminelen is. Daarna wordt de factuur keurig bij de debiteur bezorgd. Nietsvermoedend betaalt deze en krijgt vervolgens later toch een aanmaning van de echte schuldeiser. De criminelen hebben meestal het geld allang doorgesluisd en zijn niet of heel moeilijk meer te vinden. Wie draait nu voor de schade op? De debiteur heeft toch in het volste vertrouwen betaald en hoeft toch geen tweede keer te betalen? Op zich klopt dit. In de wet wordt degene beschermd die betaalt aan een persoon of bedrijf waarvan men mocht uitgaan dat dit de schuldeiser was. Niets aan de hand dus zou je zeggen, de schuldeiser is dus de klos. Dit is echter niet het hele verhaal. Eerder dit jaar heeft de rechter bepaald dat dit alleen zo is wanneer men bij wijze van spreken te goeder trouw aan Jantje betaalt, terwijl Pietje de werkelijke schuldeiser is. Wanneer iemand echter wel de bedoeling heeft aan Pietje te betalen, maar Jantje heeft de factuur vervalst zodat het geld bij hem komt, dan blijft het risico bij de schuldenaar liggen. De schuldenaar is namelijk in eerste instantie verantwoordelijk voor de correcte betaling van de factuur. Dit wordt ook wel een ‘brengschuld’ genoemd. Degene die op grond van een overeenkomst verplicht is iets te verzenden (in dit geval dus een geldsom)  is ook verantwoordelijk voor de afhandeling ervan. Maar de bank dan, zal men vragen, controleert die dan niet of het rekeningnummer wel bij de goede persoon hoort?  Helaas, dat doen banken niet. Terugboeken van de foute rekening voor zover het geld er nog op zou staan is ook niet mogelijk, want hier heeft de bank geen bevoegdheid voor. Zoals in zoveel gevallen is voorkomen ook hier dus beter dan genezen. Vraag dus in ieder geval altijd (ook) om een digitale factuur.  Mocht toch alleen een factuur per gewone post mogelijk zijn, check dan bij twijfel altijd het rekeningnummer bij het betreffende bedrijf, zeker wanneer het om grotere bedragen gaat, of wanneer men wel vaker een factuur heeft ontvangen en er nu ineens een ander rekeningnummer staat. Doe toch ook aangifte, want misschien kan de politie via de bank toch nog achter de dader komen, hoe klein die kans ook is. Alleen dan is er een (opnieuw kleine) kans je goede geld terug te krijgen. Houd dus, ook bij zoiets vervelends en saais als het betalen van rekeningen, je ogen open!