Smartwurk

Is je bedrijf al o.k. voor de AVG?

Ook al loopt het voor met name de zzp-er niet zo'n vaart met boetes als je op 25 mei nog niet alles op orde hebt, maar je moet ter toch wel wat mee, die AVG!

AVG: doe er iets mee! Privacy en vooral de bescherming van privacy is misschien niet iets waar u als ondernemer al te vaak bij stil staat. Toch is het iets waar elke ondernemer mee te maken heeft en waar u zich zeker de komende tijd toch wel even druk om moet maken. Waarom? Zoals u vast wel meer dan eens heeft gehoord treedt al heel snel, te weten op 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Iedere organisatie die gegevens verwerkt waarmee de identiteit van natuurlijke personen achterhaald kan worden moet maatregelen nemen die de privacy waarborgen. Op het niet naleven van deze regels staan zeer hoge boetes die kunnen oplopen tot 4% van de jaaromzet wereldwijd. Dat zal dus al snel om duizenden euro’s of in het uiterste geval zelfs miljoenen kunnen gaan! Wat is verwerken precies Verwerken is in wezen alles wat u met de gegevens van een persoon doet: opslaan en bewaren, gebruiken voor het versturen van een brief of rekening, het doorsturen naar een accountant, wijzigen, enz enz. Het gaat daarbij om de gegevens van natuurlijke personen, dus mensen van vlees en bloed. Let op: het gaat hier om iedereen, niet alleen dus uw klanten en zakenrelaties maar ook uw eigen personeel! Wat moet u doen? Heel kort en simpel gezegd komt het erop neer dat u schriftelijk heeft vastgelegd dat u bevoegd bent om bepaalde gegevens te verwerken, met welk doel u dat doet en op welke manier en welke maatregelen u heeft genomen om gegevens te beschermen. Bij gevoelige gegevens moet u extra maatregelen treffen. Verder moet u elke keer dat u de gegevens gebruikt dit bijhouden in een verwerkingsregister. HULP NODIG? De AVG is best complex en kost te veel tijd en ruimte om dat allemaal hier uitgebreid uit te leggen. Wijma Juridisch Advies wil graag bij u langskomen om het bovenstaande verder met u door te nemen en te vertellen wat u allemaal moet doen om uiteindelijke toch aan de vereisten van de AVG te voldoen. Daarbij kan ik het volgende verzorgen: - Inventariseren welke gegevens u verwerkt en op welke manier: - Aangeven welke maatregelen voor uw bedrijf vereist zijn; - Opstellen of aanpassen van een privacy statement; - Advies bij het opzetten van een verwerkingsregister (vrijwel altijd wettelijk verplicht) - Het AVG-proof maken van uw algemene voorwaarden - Het eventueel opstellen van een verwerkersovereenkomst (wanneer u b.v. gebruik maakt van een extern administratiekantoor) Graag kom ik geheel vrijblijvend bij u langs om te bespreken hoe ook u op 25 mei AVG-proof kunt zijn en u weer rustig kunt bezighouden met waar u goed in bent! Meer weten over mijn overige diensten? Bij voorbeeld het doorlichten van uw bedrijf om te kijken waar uw juridische risico’s liggen? Ik maak graag een vrijblijvende afspraak met u. Bel 0511-452535 / 06-31795203. Of mail: info@wijma-advies.nl Of kijk op www.wijma-advies.nl